Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2015

Siili Solutions Oyj järjestää varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.

Siili Solutions Oyj:n yhtiökokous järjestetään 2.4.2015 klo 12.30, ilmoittautuminen klo 12.00 alkaen. Paikkana toimii Lakiasiaintoimisto Fondia Oy, Lönnrotinkatu 5, 4.krs, Helsinki.

  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 30.3.2015 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • sähköpostitse: yhtiokokous@siili.fi,
  • puhelimitse: 010 320 5440, maanantai-perjantai kello 9.00–12.00, tai
  • kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Siili Solutions Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.