Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiriä koskevissa asioissa Siili noudattaa sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen lisäksi Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. Yhtiön hallituksen hyväksymä yhtiön sisäpiiriohje kuvaa yhtiön sisäpiirihallinnon toimintatavat sekä tarkentaa yhtiön sisäpiirihallinnon toimintatapoja. Yhtiön lakiasioista vastaava johtaja on sisäpiirivastaava ja vastuussa sisäpiirihallinnosta. 

Yhtiö ylläpitää pysyvää sisäpiiriluetteloa. Lisäksi Siili pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiiritietoa. Jokainen henkilö, joka saa hankkeeseen liittyvää sisäpiiritietoa, merkitään hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti heidän kuulumisestaan sisäpiiriluetteloon ja tästä johtuvista velvoitteista sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista. 

Siilillä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR-asetus) mukaisiksi johtohenkilöiksi luetaan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muu johtoryhmä (Johtohenkilöt). Johtohenkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava Siilille ja Finanssivalvonnalle kaikki heidän omaan lukuunsa tekemät Siilin osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet viipymättä ja viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen. 

Siilillä Johtohenkilöt sekä tietyt Siilin taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt tai henkilöt, jotka saavat sen sisällöstä tiedon ennen sen julkistamista, eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla arvopapereilla tai ryhtyä tiettyihin muihin yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviin liiketoimiin 30 vuorokauteen ennen yhtiön puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen tai Q1 ja Q3 liiketoimintakatsausten julkistamista (ns. suljettu ikkuna). Suljettu ikkuna päättyy julkistamispäivän päättyessä.