Hallinnointi

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat 17.9.2021 alkaen seuraavat henkilöt: 

  • Heikki Westerlund (puheenjohtaja), Lamy Oy
  • Timo Luhtaniemi, Erina Oy 
  • Jukka Vähäpesola, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 
  • Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
  • Harry Brade, Siili Solutions Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu viidestä (5) jäsenestä, joista yhtiön (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Toimikunnan viidentenä jäsenenä asiantuntijan roolissa toimii yhtiön kulloinen hallituksen puheenjohtaja. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta päätti Siili Solutions Oyj:n yhtiökokous 11.8.2020. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa valmistella ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja henkilöistä sekä palkitsemisesta vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.