Osake

Johdon liiketoimet

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Siili Solutions Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on johtohenkilöllä itsellään.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Kirjaudu Finanssivalvonnan sähköiseen asiointiin: https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.

Täytä johdon liiketoimien ilmoituslomake, jonka löydät sähköisen asioinnin etusivulta avoimien palveluiden alta otsikolla Johtohenkilöiden liiketoimet.

Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä: https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/johdon-liiketoimet/.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

LEI-tunnus Kaupankäyntitunnus ISIN-koodi
7437003WYXJUSV27Q316 SIILI FI4000043435

Kolmannella sivulla (Yhteenveto) näet täyttämäsi ilmoituksen sekä XML-muotoisena että pörssitiedotteen muotoisena tiivisteenä.

Valitse ”Näytä selkokielinen tiiviste”, kopioi sivulta nämä tiedot suomenkielellä ja lähetä ne välittömästi sähköpostitse sijoittajat@siili.com.

Liitä sähköpostiin myös seuraavalta sivulta (sivu 4, ”Lähetys”) ladattava PDF-tosite. Lähetä ilmoitus Finanssivalvonnalle painamalla ”Lähetä” nappia.

Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Siilillä tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen sijoittajat@siili.com.

Siili Solutions Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan ja se on nähtävillä pörssitiedotelistassa.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat Finanssivalvonnan sivuilta: https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/

Liiketoimien ilmoittamista koskevissa kyselyissä voit olla yhteydessä Siili Solutions Oyj:n lakiasiainjohtajaan.