Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Siilin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu Yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä. Hallitus myös päättää yhtiön rakenteesta, vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan, päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Yhtiöllä on hallituksen tarkastusvaliokunta sekä HR-valiokunta. Tarkastuvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä ja HR-valiokuntaan hallinnointikoodin suosituksesta 15 poiketen vain kaksi (2) jäsentä. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset. 

Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, että hallituksen valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen hallituksen jäsenet Harry Brade, Tero Ojanperä ja Jesse Maula. Anu Nissinen ja Kati Hagros ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Henna Mäkinen ja Katarina Cantell.

Henna Mäkinen, s. 1981, KTM, OTM, toimii tällä hetkellä Supermetricsin talousjohtajana sekä Admicom Oyj:n hallituksen jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut myös Woltin ja Ilmatar Windpowerin talousjohtajana. Mäkinen on työskennellyt lisäksi KPMG:llä ja Nokialla

.Katarina Cantell, s. 1981, PhD (Information Systems), on Adalyon Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, minkä lisäksi hän toimii mm. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenenä. Cantell on aiemmin työskennellyt muun muassa Aava Terveyspalvelut Oy:n strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä Tieto Finland Oy:n Head of Strategic Design -tehtävässä.

HarryBrade

Keskeinen työkokemus

Lamy Oy, Sijoitusjohtaja 2006-, toimitusjohtaja 2016-
GE Healthcare IT, aluejohtaja 2003-2006
Nokia Networks Oyj, eri johtotehtävissä myynnissä ja markkinoinnissa, 1997–2000

Muut samanaikaiset luottamustoimet

SprintIT Oy, hallituksen jäsen, 2020–
Business Finland Venture Capital Oy, hallituksen jäsen, 2018–, hallituksen puheenjohtaja 2021-
Medical Investment Trust Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2005–
Lamy Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2004–

Riippumaton yhtiöstä
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

KatiHagros

Keskeinen työkokemus

KONE Oyj, Tietohallinto- ja kehitysjohtaja, 2010–2016 
Nokia Oyj, Vice President, IT, 2007–2010 
Nokia Oyj, Vice PresidentQuality, 2004–2007 
Nokia Mobile Phones, Asia
Pacific, DirectorStrategy, 2002–2004 
Nokia Mobile Phones, eri johtotehtävissä logistiikassa ja sähköisessä liiketoiminnassa, 1997–2002 

Muut samanaikaiset luottamustoimet 

S-Pankki Oyj, hallituksen jäsen, 2023–
A-Insinöörit, hallituksen jäsen, 2021–
Julkisen hallinnon strategia, yhteistyöryhmän jäsen, 2021–
Eezy
 Plc, hallituksen jäsen, 2019–
Nixu Oyj, hallituksen jäsen, 2014–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

JesseMaula

Keskeinen työkokemus

Idean Enterprices Oy, Co-founder, toimitusjohtaja, designjohtaja, muut tehtävät, 2005–2019

Muut samanaikaiset luottamustoimet


Otava-konserni, hallituksen jäsen, 2023–
Learning Intelligence Group (LIG),
hallituksen jäsen, 2020
Breaks Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2020–
SOK, advisory boardin jäsen, 2018–
Kaito Insight Oy, hallituksen jäsen, 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2021

AnuNissinen

Keskeinen työkokemus

Digma Design Oy, toimitusjohtaja, 2016–2020
Era Content Oy, toimitusjohtaja, osakas, 2014–2016
Sanoma Media Finland, toimitusjohtaja, 2011–2013
Sanoma Entertainment Oy (Swelcom Oy), toimitusjohtaja, 2008–2011
Welho, Toimitusjohtaja, 2004–2008

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

Rantalainen Group Oy, hallituksen jäsen ja 2018–2020, hallituksen puheenjohtaja, 2020–
Suomen Messut, Hallituksen jäsen, 2018-
Teosto, hallituksen neuvonantaja, 2020–
Uutismedian liiton hallituksen jäsen

 

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

TeroOjanpera

Keskeinen työkokemus

Silo.AI, toimitusjohtaja, 2017–2019
Visionplus, toimitusjohtaja ja perustajaosakas, 2012-2017 
Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja, Nokia Research Center:n vetäjä ja Nokia Networksin johtaja sekä muissa johtotehtävissä ja johtokunnan jäsenenä, 1990–2011

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

Fintraffic, hallituksen puheenjohtaja, 21.3.2021–
OP Osuuskunta, hallituksen jäsen, 1.7.2020– 
Silo.AI, hallituksen puheenjohtaja, 2019–
Visionplus, hallituksen puheenjohtaja, 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2020