Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Siilin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu Yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä. Hallitus myös päättää yhtiön rakenteesta, vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan, päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Yhtiöllä on hallituksen tarkastusvaliokunta sekä HR-valiokunta. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä ja HR-valiokuntaan neljä (4) jäsentä. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset. 

HarryBrade

Keskeinen työkokemus

Lamy Oy, Sijoitusjohtaja 2006-, toimitusjohtaja 2016-
GE Healthcare IT, aluejohtaja 2003-2006
Nokia Networks Oyj, eri johtotehtävissä myynnissä ja markkinoinnissa, 1997–2000

Muut samanaikaiset luottamustoimet

SprintIT Oy, hallituksen jäsen, 2020–
Business Finland Venture Capital Oy, hallituksen jäsen, 2018–, hallituksen puheenjohtaja 2021-
Medical Investment Trust Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2005–
Lamy Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2004–

Riippumaton yhtiöstä
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Jesse_maula

Keskeinen työkokemus

Idean Enterprices Oy, Co-founder, toimitusjohtaja, designjohtaja, muut tehtävät, 2005–2019

Muut samanaikaiset luottamustoimet


Otava-konserni, hallituksen jäsen, 2023–
Learning Intelligence Group (LIG),
hallituksen jäsen, 2020
Breaks Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2020–
SOK, advisory boardin jäsen, 2018–
Kaito Insight Oy, hallituksen jäsen, 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Henna_Mäkinen_Web

Keskeinen työkokemus

Wolt Enterprises Oy, talousjohtaja (2016-2020)
Ilmatar Windpower, talousjohtaja (2012-2016)
KPMG Oy Ab, Manager, (2008-2012)

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

Admicom Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, 2022-

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2024

KCantell - photo 2

Keskeinen työkokemus

Aava Terveyspalvelut Oy, strategiajohtaja (2017-2021)
Tieto Oyj, Head of Strategic Design (2015-2017)
Tieto Finland Oy, Head of Service Design (2014-2015)

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

Solteq Oyj, hallituksen jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2024

TeroOjanpera

Keskeinen työkokemus

Silo.AI, toimitusjohtaja, 2017–2019
Visionplus, toimitusjohtaja ja perustajaosakas, 2012-2017 
Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja, Nokia Research Center:n vetäjä ja Nokia Networksin johtaja sekä muissa johtotehtävissä ja johtokunnan jäsenenä, 1990–2011

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

Fintraffic, hallituksen puheenjohtaja, 21.3.2021–
OP Osuuskunta, hallituksen jäsen, 1.7.2020– 
Silo.AI, hallituksen puheenjohtaja, 2019–
Visionplus, hallituksen puheenjohtaja, 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2020