Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Siilin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu Yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä. Hallitus myös päättää yhtiön rakenteesta, vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan, päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Yhtiöllä on hallituksen tarkastusvaliokunta sekä HR-valiokunta. Tarkastuvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä ja HR-valiokuntaan hallinnointikoodin suosituksesta 15 poiketen vain kaksi (2) jäsentä. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset. 

HarryBrade

Keskeinen työkokemus

GE Healthcare IT, aluejohtaja 2003–2006
Nokia Networks Oyj, eri johtotehtävissä myynnissä ja markkinoinissa 1997–2000

Muut samanaikaiset luottamustoimet

SprintIT Oy, hallituksen jäsen, 2020–
Silo ai, hallituksen jäsen 2019–
Business Finland Venture Capital Oy, hallituksen jäsen 2018–
Combinostics Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016–2019, hallituksen jäsen 2019–
Medical Investment Trust Oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–
Lamy Oy, hallituksen puheenjohtaja 2004–

Riippumaton yhtiöstä
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

AnuNissinen

Keskeinen työkokemus

Digma Design Oy, toimitusjohtaja 2016–2020
Era Content Oy, toimitusjohtaja, osakas 2014–2016
Sanoma Media Finland, toimitusjohtaja 2011–2013
Sanoma Entertainment Oy (Swelcom Oy), toimitusjohtaja 2008–2011
Welho, Toimitusjohtaja 2004–2008

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

Rantalainen Group Oy, hallituksen jäsen ja 2018–2020, hallituksen puheenjohtaja 2020–
Suomen Messut, Hallituksen jäsen 2018-
Teosto, hallituksen neuvonantaja, 2020–
Uutismedian liiton hallituksen jäsen

 

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2014

KatiHagros

Keskeinen työkokemus

KONE Oyj, Tietohallinto- ja kehitysjohtaja 2010–2016 
Nokia Oyj, Vice President, IT 2007–2010 
Nokia Oyj, Vice PresidentQuality 2004–2007 
Nokia Mobile Phones, Asia
Pacific, DirectorStrategy 2002–2004 
Nokia Mobile Phones, eri johtotehtävissä logistiikassa ja sähköisessä liiketoiminnassa 1997–2002 

Merkittävimmät luottamustoimet 

Eezy Plc, hallituksen jäsen 2019–
Nixu Oyj, hallituksen jäsen 2014–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2016

TeroOjanpera

Keskeinen työkokemus

Silo.AI, toimitusjohtaja 2017–2019
Visionplus, toimitusjohtaja 2012-2017 ja perustajaosakas
Nokia Oyj, teknologia- ja strategiajohtaja, Nokia Research Center:n vetäjä ja Nokia Networksin johtaja sekä muissa johtotehtävissä ja johtokunnan jäsenenä 1990–2011

Muut samanaikaiset luottamustoimet:

OP Osuuskunta, hallituksen jäsen 1.7.2020– 
Silo.AI, hallituksen puheenjohtaja 2019–
Visionplus, hallituksen puheenjohtaja 2017–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen vuodesta 2020