Siili sijoituskohteena

Vastuullisuus

Yrityksenä olemme vastuussa sekä työntekijöistämme että ympäristöstämme. Autamme luomaan parempaa huomista huolehtimalla Siileistä ja maailmasta sekä varmistamalla, että olemme vastuullisia kaikessa toiminnassamme.

Sitoudumme vastuullisuuteen asettamalla vastuullisuustavoitteet kaikille liiketoimintaoperaatioillemme. Siilille vastuullisuus on taloudellista, sosiaalista ja ympäristöä koskevaa. Pyrimme parantamaan vastuullisuuttamme kaikilla tavoitealueillamme, jotka ovat ympäristövaikutusten minimointi, tasa-arvoiset mahdollisuudet ja diversiteetti, yksityisyydensuoja & tietoturva, etiikka sekä oppiminen ja hyvinvointi. 

Vastuullisuusohjelmamme osa-alueet

Ympäristövaikutusten minimointi

Tieto- ja viestintäteknologian kehitys voi pienentää globaaleja CO2-päästöjä jopa 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Siili-konserni johtavana digitaalisten palvelujen ja tietojärjestelmien kehittäjänä edistää aktiivisesti tätä kehitystä sekä omassa että asiakkaidensa liiketoiminnassa.

Tuemme työntekijöidemme kulkemista julkisella liikenteellä sekä hyödynnämme virtuaalisia keskustelu- ja videoyhteyksiä matkustamisen vähentämiseksi. Jätteiden kierrätys ja sähkönkulutuksen vähentäminen ovat osa arkipäivää kaikissa toimitiloissamme.

Olemme myös käynnistäneet vuonna 2020 oman SiiliMetsä -hankkeemme yhteistyössä Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamallin kanssa. Tavoitteena on istuttaa 43 puuta jokaista työntekijää kohden vuodessa. Tämä määrä taimia työntekijää kohden riittävät kattamaan hänen hiilijalanjäljen vuodessa, sekä työ- että vapaa-ajan osalta. Tähän mennessä taimia on istutettu jo yli 126 000 kappaletta.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet ja diversiteetti

Työntekijöidemme ikärakenne oli vuonna 21–61 vuotta, ja he puhuvat 19:ää äidinkieltä. Naisten osuus työntekijöistämme oli vuoden 2021 lopulla globaalisti 24 %. 31.12.2021 hallituksessamme oli naisia 40 % ja johtoryhmässämme 10 % sen jäsenistä.

Markkinoilla vallitsevan osaajapulan takia jatkoimme vuonna 2021 nuorten ammattilaisten ja alanvaihtajien kouluttamista Mentori & Kisälli -koulutusohjelmassamme. 

Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä Mimmit koodaa -ohjelman kanssa.

Yksityisyydensuoja ja tietoturva

Ymmärämme ja arvostamme henkilökohtaisen datan ja sen suojelun tärkeyttä. Uskomme siihen, että yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskevassa datassa on parannettava. 

Tavoitteenamme on suojella henkilökohtaisen datan koskemattomuutta, joko yksilöitä itseään tai heidän suhteitaan yrityksiin, palveluihin tai tuotteisiin koskien.

Lisäksi tavoitteenamme on luoda ja ylläpitää sellaisia tietoturvaprosesseja, jotka takaavat meidän turvaavan kaikki toimemme uhilta ja haavoittuvuuksilta luottamuksellisesti, saatavasti ja koskemattomasti.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tietoturvaan liittyen.

Eettinen liiketoiminta

Työntekijöidemme hyvinvoinnin lisäksi pyrimme parantamaan yhteiskunnan hyvinvointia laajemminkin asiakasprojektiemme kautta. Asiakastoimeksiantoina olemme kehittäneet esimerkiksi liikuntaan kannustavia ja terveyttä edistäviä sovelluksia. Yhteiskunnan ja asiakkaidemme kehitystä tuemme digitalisoimalla julkisia ja yksityisiä palveluja, jotka näin tarjoavat monipuolisempia ja tasapuolisempia mahdollisuuksia ihmisille mahdollistamalla ajasta ja paikasta riippumattoman asioinnin. Edistämme valinnan vapautta osallistumalla pankkien ja vakuutusyhtiöiden järjestelmien rajapintojen avaamiseen. Tämä tukee myös kasvuyrityksiä, jotka voivat rakentaa näitä rajapintoja hyödyntäviä uusia palveluja. Lue lisää töistämme täältä.

Työssämme noudatamme Lean-periaatteita ja ketteriä kehitysmenetelmiä, jotka minimoivat hukkaa. Työntekijöidemme vaikutus ympäristön hyvinvointiin moninkertaistuu asiakkaille kehitettävien ratkaisujen kautta, kun paperin käyttö ja päästöt vähenevät asioinnin ja toimitusketjujen digitalisoituessa. Rakennamme esimerkiksi etähuollon ratkaisuja, jotka vähentävät liikkumista toimiston ja työmaan välillä. Kehitämme myös ennakoivan huollon ratkaisuja, jotka lisäävät laitteiden elinikää ja vähentävät näiden ympäristökuormaa.

Olemme asiakastoimeksiantojen kautta aktiivisesti mukana autoteollisuuden murroksessa, jossa sähkö korvaa fossiiliset polttoaineet ja digitaaliset sensorit käyttöliittymineen lisäävät tieliikenneturvallisuutta ja tehostavat ajonaikaista ajankäyttöä. Uudet Siilit valitaan osaamisen ja yrityskulttuuriin sopivuuden perusteella. Emme hyväksy syrjintää rodun, uskonnon, iän, sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Olemme julistautuneet syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja puutumme välittömästi epäasialliseen käytökseen ja kiusaamiseen. Siilin eettisten periaatteiden mukaisesti kunnioitamme ihmisoikeuksia emmekä hyväksy lapsi-, pakko- tai orjatyötä missään muodossa.

Siili-konserni irtisanoutuu korruptiosta ja lahjonnasta. Liiketoiminnan edistämiseksi tapahtuva vähäistä suurempien lahjojen vastaanottaminen tai antaminen on kielletty Siilin eettisten periaatteiden mukaan. Mikäli Siilin työntekijä tai yhteistyökumppanimme on toiminut vastuullisuuden periaatteidemme vastaisesti, Siilin työntekijöillä ja ulkopuolisilla henkilöillä on mahdollisuus ilmoittaa tästä osoitteeseen: codeofconduct@siili.com. Vuonna 2018 vastuullisuuteen liittyviä rikkomuksia ei ilmoitettu.

Oppiminen ja hyvinvointi

Olemme asiantuntijaorganisaatio, jonka koko toiminnan perustana on hyvinvoiva henkilöstö. Tuemme henkilöstömme henkistä ja fyysistä hyvinvointia monin eri tavoin. Työsuhteen alkaessa jokainen työntekijä saa perehdytyksen, jossa kerrotaan käytäntömme ja toimintaohjeemme. Hyvinvointikyselymme OfficeVibe otettiin käyttöön SiiliFiiliksen seuraajana,  ja sen tuloksia seurataan kuukausittain. Toimenpiteet on valtuutettu esimiehille eli heimopäälliköille, HR Business Partnereille sekä liiketoimintayksiköiden johdolle. Kannustamme työn ja vapaa-ajan tasapainoon ja pyrimme mahdollistamaan tämän eri elämäntilanteet huomioiden.

Työntekijöillämme on joustavat työajat, mahdollisuus kerryttää ja hyödyntää joustotunteja sekä lapsen sairastuessa mahdollisuus käyttää työntekijöille ilmaista lastenhoitopalvelua.

Osallistuimme ensimmäisten yritysten joukossa vuonna 2018 käynnistyneeseen Isähaasteeseen, jonka tarkoituksena on tukea isyyttä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassamme ja työelämässä.

Sairauspoissaolojen vähentäminen on jatkuva tavoite. Tätä tavoitetta tukee esimerkiksi aktiivinen varhaisen puuttumisen malli, jossa poissaoloja seurataan säännöllisesti ja niiden tiimoilta käydään työhyvinvointikeskusteluja. Työkykyongelmissa konsultoimme aina työterveyshuoltoamme ja käytössämme on osasairauspäivärahamalli aktiiviseen töihin paluun tukemiseen. Järjestämme lisäksi ennaltaehkäiseviä työhyvinvointikampanjoita kaksi kertaa vuodessa. Lue lisää eduistamme, sekä yhteistyöstämme FirstBeatin kanssa.

Jatkuva oppiminen on yksi arvoistamme ja mahdollistamme tämän työntekijöillemme, asiakkaillemme ja muille digitalisaatiosta kiinnostuneille Siili Akatemian kautta. Siili Akatemian koulutuksiin järjestettiin vuonna 2021 yhteensä 40 kurssin verran. Kaikilla työntekijöillämme on samat mahdollisuudet oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Koulutustavoite on 10 % kokonaistyöajasta työntekijää kohden, ja tämän toteutumista seurataan lähiesimiehen toimesta.

Kumppanuudet

Teemme yhteistyötä tai olemme jäseninä seuraavissa järjestöissä. Toimimalla kumppanina ja liittymällä osaksi suurempia verkostoja, voimme myös ottaa paremmin huomioon vastuullisuuden eri osa-alueet, kouluttaa työntekijöitämme ja saada tietoa toimintamme parantamiseksi.