Siili sijoituskohteena

Strategia ja arvot

Siilin strategia

Siilin strategiana on hakea kannattavaa kasvua palvelemalla asiakkaitaan laaja-alaisesti vaativien digitaalisten palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja ylläpidossa.

Web-Inverstor_Pages-Strategy-4_Steps-20221213-2d
Siili tavoittelee kasvua myös yritysostojen kautta sekä kotimaassa että kansainvälisesti, osaamisalueiden kehittämiseksi sekä valittujen toimialojen liiketoiminnan laajentamiseksi. Siilin strategian osana on lisäksi kansainvälisen toimituskyvyn vahvistaminen sekä kansainvälisten keihäänkärkiliiketoimintojen kasvattaminen.

Siilin 11.5.2022 julkistamat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026 ovat 20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet sekä EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta.

Siilin kilpailuetuja ovat toimitusvarmuus ja markkinoiden kokeneimmat asiantuntijat, joiden ansiosta myös Siilin asiakassuhteet ovat pitkiä. Siilin asiakashankkeet eivät jää piirustuspöydälle, vaan ne viedään loppuun asti ideasta tekniseen toteutukseen.

Siilin arvo on vastuunkanto 

Vastuunkanto on yksi yhteinen arvomme, joka yhdistää arvonluonnin asiakkaillemme, henkilöstömme kehittymisen sekä vastuumme ympäröivästä maailmasta.