Siili sijoituskohteena

Strategia ja arvot

Siili kirkastaa strategista kasvusuuntaansa ja keskittyy jatkossa vahvemmin digitaalisten kokemusten (Digital Experience) kehittämiseen sekä samalla vauhdittaa kansainvälistymistään.

Strategiamme painopistealueet ovat:

1. Core – kasvun painopiste digitaalisen kokemuksen palveluissa

Suomen Core-yksikön kasvun painopiste on jatkossa digitaaliseen kokemukseen liittyvien palveluiden muotoilussa ja luovassa teknologisessa toteutuksessa. Olemme suurten ja keskisuurten asiakkaidemme kumppani rakennettaessa ainutlaatuisia kilpailuetuja, nopeampaa kasvua tai operatiivista tehokkuutta. Teemme tämän tarjoamalla koko elinkaaren kattavaa digitaalista palvelukehitystä.

2. Portfolio – Kilpailuetua erikoistuneiden yksiköiden kautta

Kasvatamme ja hankimme uusia erikoistuneita Portfolio-yhtiöitä. Näillä yhtiöillä on tarkasti rajatut, erikoistuneet ja tuotteistetut tarjoomat, joille on selkeä tunnistettu kansainvälinen kysyntä. Tästä esimerkkinä ovat nykyiset Portfolio-yhtiöt VALA Group Oy ja Siili Auto Oy. Yhtiöt tarjoavat asiakkaillemme korkealaatuista erityisosaamista yhteistyössä Core-yksiköiden kanssa.

3. Kansainvälistymisen kiihdyttäminen

Perustamme uusia Core-yksiköitä orgaanisesti tai ostamme digitaalisia palvelukehitysyrityksiä Euroopasta. Uusien Core-yksiköiden myötä pystymme palvelemaan nykyisiä kansainvälisiä asiakkaitamme paremmin, ja meille avautuu uusia markkinoita asiakaskuntamme kansainvälistyessä.

Kansainvälistymisen kiihdyttämisestä esimerkkinä on Puolaan perustettava uusi Core-yksikkö, joka heijastaa Suomen Core-yksikön strategiaa ja toimintamallia. Yksikkö kasvattaa omaa asiakaskuntaansa Euroopassa ja jatkaa palveluiden myyntiä asiakkaille Suomen Coren kautta.

Siilin arvo on vastuunkanto 

Vastuunkanto on yksi yhteinen arvomme, joka yhdistää arvonluonnin asiakkaillemme, henkilöstömme kehittymisen sekä vastuumme ympäröivästä maailmasta.