Taloudelliset tiedot

Taloudelliset tavoitteet

Näkymät vuodelle 2024 ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2025–2026

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 120–140 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 7,5–10,5 miljoonaa euroa.Yhtiö on julkistanut 11.5.2022 taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026 seuraavasti:

  • 20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Vuodesta 2023 alkaen liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertailukelpoisesta liikevaihdosta, jossa yritysrakenteen muutokset on otettu huomioon.
  • EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja.
  • Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään pitämään alle kahdessa.
  • Osinkoa pyritään maksamaan 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta.