Taloudelliset tiedot

Taloudelliset tavoitteet

Näkymät vuodelle 2023 ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2024-2026

Päivitetty ohjeistus 13.7.2023: Vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan 120–140 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 8,3–11,8 miljoonaa euroa.

Aiemmin voimassa ollut ohjeistus kuluvan vuoden liikevaihdoksi oli 125–145 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi (EBITA) 12–15,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö on julkistanut 11.5.2022 taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026 seuraavasti:

  • 20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Vuodesta 2023 alkaen liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertailukelpoisesta liikevaihdosta, jossa yritysrakenteen muutokset on otettu huomioon. Aiempi kasvutavoite oli 10 prosentin orgaaninen kasvu.
  • EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja. Aiempi kannattavuustavoite oli EBITA 10 prosenttia.
  • Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään edelleen pitämään alle kahdessa.
  • Osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Osinkoa pyritään maksamaan 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta.