Taloudelliset tiedot

Taloudelliset tavoitteet

Näkymät vuodelle 2021 ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2022 loppuun asti

Vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 90–106 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 7,4–10,0 miljoonaa euroa. Ohjeistus sisältää arvion Supercharge-yrityskaupan vaikutuksesta Siili-konsernin liikevaihtoon ja oikaistuun liikevoittoon tilikauden 2021 aikana.

Siili-konsernin aiemmin tiedotetut taloudelliset tavoitteet 2021–2022 ovat ennallaan: liikevaihdossa tavoitteena on yli 10 %:n orgaaninen kasvu vuosittain sekä EBITA noin 10 % liikevaihdosta. Ulkomaan liiketoiminnoissa tavoitellaan kaksinkertaista liikevaihdon kasvua kotimaahan verrattuna. Lisäksi kasvua pyritään vauhdittamaan yrityskaupoilla.