Tiedotteet ja julkaisut

Taloudelliset tiedotteet ja vuosikertomukset

Julkaisut

Tällä sivulla on listattuna Siili Solutions Oyj:n vuosikertomukset, puolivuosikatsaukset, liiketoimintakatsaukset ja tilinpäätöstiedotteet vuosittain. 

Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Siili Solutions Oyj:n Q1 ja Q3 liiketoimintakatsaukset eivät ole IAS 34 -standardin mukaisia osavuosikatsauksia.