Osake

Osinko

Osinkopolitiikka 

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Yhtiö pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona.

Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

Osingonmaksuhistoria

Siilin osingonmaksuhistoria on vahva. Alla oleva taulukko kuvaa osinkojen kehitystä vuodesta 2010 alkaen.

Vuosi** Osinko / osake (EUR) Osinko Tuloksesta (%)
2022  0,22  45 %
2021  0,18  25 %
2020 0,28 45 %
2019 0,26 (+ maks. 0,10**) 72,2 % (maks. 100 %)
2018 0,23 100 %
2017 0,39 68 %
2016 0,30 63 %
2015 0,23* 55 %
2014 0,16* 48 %
2013 0,14* 68 %
2012 0,11* 68 %
2011 0,22* 81 %
2010 0,05* 36 %

* Yhtiökokouksen päätöksellä osakkeiden lukumäärää lisättiin 29.3.2016 antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohden annettiin kaksi (2) uutta osaketta. 

** Tilikausi johon perustuen osinko on maksettu