Taloudelliset tiedot

Avainluvut

Keskeiset tunnusluvut konsernissa

 

Keskeiset tunnusluvut 2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto, 1000 € 83307 80 544 70 380 57 810 48 415
Käyttökate (EBITDA), liikevaihdosta 9 123 7 096 4 112 5 771 4 770
EBITDA, % liikevaihdosta 11 % 8,8 % 5,8 % 10,0 % 9,9 %
Yritys-kauppoihin liittyvillä poistoilla oikaistu liikevoitto 6 741 5 156 - - -
Oikaistu liikevoitto-% (EBITA) 8,1 % 6,4 % - - -
Liikevoitto, 1000 € 5 317 3 733 2 465 5 010 4 144
Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,4 % 4,6 % 3,5 % 8,7 % 8,6 %
Tilikauden tulos, 1000 € 4 401 2 553 1 579 3 970 3 180
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 5,3 % 3,2 % 2,2 % 6,9 % 6,6 %
Taseen loppusumma, 1000 € 61363 55 890 48 769 33 861 30 596
Omavaraisuusaste, % 35,5 % 37,3 % 40,5 % 62,5 % 61,2 %
Nettovelkaantumisaste, % -76,6 % -27,8 % -12,6 % -39,3 % -47,5 %
Oman pääoman tuotto, % 21,0 % 12,7 % 7,8 % 20,5 % 21,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,9 % 10,5 % 8,0 % 24,7 % 24,2 %
Osakekohtainen tulos, € 0,63 0,36 0,23 0,57 0,48
Osakekohtainen oma pääoma, € 3,08 2,94 2,81 2,97 2,60
Osakekohtainen osinko, € 0,28 0,36 0,23 0,39 0,30
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 7 000 316 7 000 316 7 000 316 6 965 291 6 630 080
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 7 000 316 7 000 316 7 000 316 7 000 316 6 918 367
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 676 737 697 563 440

*) Sijoitetun pääoman tuottoa laskettaessa korollisessa vieraassa pääomassa otettu huomioon lisäkauppahintojen ehdolliset vastikkeet, nettovelkaantumisasteessa ainoastaan nostettuihin rahoituslainoihin liittyvä korollinen velka.