Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2013

Siili Solutions Oyj järjestää varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.

Siili Solutions Oyj:n yhtiökokous järjestetään 4.4.2013 klo 14.00, ilmoittautuminen klo 13.30 alkaen. Paikkana toimii Lakiasiaintoimisto Fondia Oy, Lönnrotinkatu 5, 4.krs, Helsinki.

  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 28.3.2013 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

sähköpostitse: yhtiokokous@siili.fi,
puhelimitse: 010 320 5440, maanantai-perjantai kello 9.00–12.00, tai
kirjeitse: Siili Solutions Oyj, Yhtiökokous, Arkadiankatu 4–6, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Siili Solutions Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa