Siili sijoituskohteena

Markkinatietoa

Markkinat ja positiointi

Alkuvuodesta 2021 loppuun saatetun Supercharge-yrityskaupan myötä tavoitamme entistä vahvemmin eurooppalaiset asiakkaat ja saamme uuden väylän talousalueen yli 300 miljardin euron IT-palvelumarkkinaan*. Uskomme vahvasti, että Euroopassa koronakriisi on muodostanut digipalveluiden kysynnälle keskipitkän aikavälin piikin. Yhteistyö Superchargen kanssa saatiin nopeasti käyntiin vuoden 2021 alun jälkeen, ja voimavarojen yhdistämisessä on tavoiteltu yhteisiä synergiaetuja sekä realisoitu niitä.

Kansainvälisen liiketoiminnan merkitys Siilissä kasvaa tarkoitetusti ja tavoitteiden mukaisesti. Tämän kasvun vauhdista huolimatta Suomi on tällä hetkellä suurin liiketoiminnallinen alueemme. Suomen markkinalla meille kaikkein tärkein osa-alue on digitaaliset palvelut ja ratkaisut, jonka markkina on kooltaan noin vajaa puolikas Suomen alle viiden miljardin euron IT-palvelualan kokonaismarkkinasta. Viimeisten vuosien aikana varsinkin älykkäiden ja digitaalisten palveluiden kysynnän kasvu on tukenut markkinaa vahvasti, ja uskomme trendin jatkuvan tulevina vuosina. Markkinalähteisiin perustuen uusien digitaalisten palveluiden ennakoitu kasvu on vuositasolla noin kymmenen prosentin luokkaa**.

SIILI_IT-Services-Market-1685x1080

Lähteet:

* IDC Nordic IT Services Market Forecast (2019), Inderes analyysi (2021), johdon arvio

** IDC Market Forecast European IT investments 2019-2023 (2020), The Business Research Company European IT Services Market Report (2017), Statista IT Services Market Revenue (2021), johdon arvio